МЕСТНОСТ КАРАДЖАДЕРЕ - в България, Доспат. Повече информация за заведението: меню, снимки, оферти, новини, коментари. MESTNOST KARADJADERE.
Последна активност на МЕСТНОСТ КАРАДЖАДЕРЕ : 16 април 2015
0 звезди от 5
Общо посещения 9703 | Гласове : 15
Защитена местност - „„Караджа дере”
Защитената местност Караджа дере е с площ около 1000 хектара, разположена е в близост до гр. Доспат и с. Късак. Обявена е през 2008 г. с цел опазване на местообитанията на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на река Сърнена и прилежащите ? територии.
Сред защитените видове са балканска паламида , зеленоцветен напръстник , родопска горска лайка ,планинска дилянка ,сойка , черен кълвач ,червеногърба сврачка , черен синигер , голям пъстър кълвач , обикновена кръсточовка , видра, европейска блатна костенурка , жаба дървесница , глухар и др.Чрез програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд в ЗМ Караджа дере е финанси...

още
ГАЛЕРИИ
ПЕРСОНАЛ
МЕНЮ
360 °
МЕСТНОСТ КАРАДЖАДЕРЕ
Адрес
Доспат,
Места
0 вътре
Цени
< 10 лв на човек
Отворено
 
Телефон
 
 
Книга за гости

В БЪЛГАРИЯ NAHOTEL.BG ZAVEDENIA.TV ZAVEDENIA.INFO
ПО СВЕТА
.DE .GR .BG

Всички права запазени © 2001-2012 Zavedenia.bg | Заведения.бг
Използването на снимки и данни от сайта с комерсиална цел е забранено. Отговорност за публикуваната информация носят регистрираните ресторанти, механи, барове и клубове.
Моля, известете редактора за неточна информация тук