Technolaser LTD - laser cutting - ресторант in Bulgaria, . menu, photos, offers, news, reviews. Technolaser LTD - laser cutting.

ЗА ИНДУСТРИЯТА

From 10 July to 31 August | Valid: in all week

Изработка на резервни части за текстилната, шевната, тютюневата и хранителната промишленост.

- допълнителна механична обработка
- ремонт на YAG системи използвани в медицината, машиностроенето, сферата на дерматологията и зъботехниката.
- изработка на контейнери и барабани за стерилизация.
- ремонт и изработка на импулсни захранвания, инвертори за фотоволтаични системи.


SHARE NOW:
facebook
twitter


Valid till 31 August 2025
Look at the profile of Technolaser LTD - laser cutting